Tapahtumatuottaja

Tapahtuma on tehokas työkalu asenteiden, arvostuksen ja sitouttamisen kehittämiseen. Tapahtumat tukevat myös liiketoimintaasi.
Älä räiski - muuta tapahtuma kuluerästä sijoitukseksi.

suomalaisia taikureita tapahtumiin
lasten synttärit lahti

Tapahtumatuottajat luovat onnistuneita kohtaamispisteitä - iloa - elämyksiä.

Tapahtumatuottaja aloittaa työnsä aina tapahtumakonseptin suunnittelulla. Se on käyttäjä- ja kohderyhmäkeskeistä suunnittelua. 

Tapahtuma on nimittäin eräs tehokkaimmista työkaluista asenteiden, arvostuksen ja sitouttamisen kehittämiseen.  Älä jätä tuota faktaa hyödyntämättä.

Menestyvät yritykset ovat jo huomanneet tuon ja järjestävät useita erilaisia tapahtumia vuodessa. He ovat myös huomanneet tapahtumien selkeät liiketoiminnalliset hyödyt.

Jokainen hyvä tapahtumakonsepti ponnistaa kuitenkin siitä, että kohderyhmä tunnetaan hyvin ja sen tarpeet ja tunteet ymmärretään vielä paremmin. 

Onnistuneessa tapahtumakonseptissa pitää olla selkeä ja kristallinkirkas ajatus siitä, KENELLE tapahtuma järjestetään. Pitää siis tietää ja ymmärtää kohderyhmää sekä sen käyttäytymisen tapoja ja motiiveja. 

Tarkka kohderyhmän määritys auttaa löytämään työkalut, miten pystymme vaikuttamaan ihmisiin halutulla tavalla. 

On tärkeää esimerkiksi selvittää, millainen on kohderyhmän ajankäyttö, mistä se on kiinnostunut ja miten me voisimme tapahtuman keinoin tuoda lisäarvoa heidän arkeensa. 

Parhaimmillaan tapahtumakonseptissa on osia, joiden avulla tapahtuma kerää ja lisää asiakasymmärrystä tulevien toimenpiteiden parantamiseksi. 

Tapahtumakonsepti on itseasiassa kohderyhmälähtöinen toimenpidemalli, jossa tärkeimpänä kanavana on itse tapahtuma, taianomainen hetki kun ihmiset kohtaavat. 

Lähdetään yhdessä suunnittelemaan mieleenpainuva tapahtuma, joka on täynnä:

– ILOA – VIIHDETTÄ – ELÄMYKSIÄ. 

Voit jättää tarjouspyynnön helposti ja nopeasti sivun alaosan lomakkeella. 

Katso kuitenkin vielä seuraavasta kappaleesta:
– Mikä on maailman 5. stressaavin ammatti?
Sinäkin olet varmasti kokeillut sitä.

Terkuin 

Jani & Veltsu
Juhlaviihde Mäntyset
# tapahtumatuottaja lahti # tapahtumatuottajat helsinki # tapahtuma tuottaja

Tapahtumatuottaja - maailman 5. stressaavin ammatti.
tapahtumatuottaja.
Asiakkaat olivat äänestäneet meidän finaaliin!

Isojen tapahtumien järjestäminen on tutkitusti stressaavaa. Monille jo lasten synttäreidenkin järjestäminen saattaa olla stressaava kokemus.

Careercast tutki asiaa vuonna 2018 ja tapahtumatuottaja oli maailman 5. stressaavin ammatti.

Edellä oli mm. sotilas, poliisi ja palomies.  Ammatteja joissa on riski joutua luotien / kuoleman eteen harva se päivä.

Aiheesta voi lukea lisää tästä.

Har­va on nimittäin tot­tu­nut jär­jes­tä­mään iso­ja juh­lia.
Moni te­kee heti bud­je­toin­nis­sakin iso­ja vir­hei­tä.

Ai­kaa tuhlataan myös keskittymällä epä­o­len­nai­siin asi­oi­hin ei­kä välttämättä kil­pai­lu­te­ta toteutuksiin tarvittavia asioita.

Niiden löy­tä­mi­nen, tar­jous­ten pyy­tä­mi­nen ja vertailu koetaan usein työlääksi.

Minä saan kaikki nuo nopeasti sinun mailiisi – luotettavilta ja laadukkailta yhteistyökumppaneiltamme.

Valitset vain mieluisimman.

Tapahtumatuottajan vinkki 1. Vaikuta tunteisiin = sitoutuminen kasvaa
tapahtumatuottaja lahti
Olimme mukana Sysmä Campingin tapahtumatoteutuksessa.

Tapahtumatuottajan vinkki nro1.

Tapahtuma on aina tilaisuus kohtaamisille. Nämä kohtaamiset edistävät hyvin toteutettuna myös liiketoimintaasi.

Parhaiten nimittäin muistamme sen mitä tunsimme. Tunne on se avainsana. Tunteet vaikuttavat sitoutumiseen – positiivisesti tai negatiivisesti.

Tunteisiin vaikuttaminen onkin palvelumuotoilijoiden kärkiprioriteettina. Tuossa halutaan onnistua, koska sen vaikuttavuus tiedostetaan.

Vaikuta siis tunteisiin ja onnistut viemään tavoitettasi eteenpäin.

Tämä sama pätee myös yrityksesi virkistyspäivien osalta.

Nämä kohtaamiset pitää osata järjestää oikein.

 

Tapahtumatuottajan vinkki 2. Vältä tämä virhe.

Tapahtumatuottajan vinkki nro 2. Yksi ”ylei­nen on­gel­ma” on et­tei teh­dä oman nä­köi­siä tapahtumia, vaan teh­dään niin kuin on ai­na teh­ty.

Usein sii­nä kär­sii laa­tu.

Olen järjestänyt ja ollut vieraana useissa erilaisissa tapahtumissa, joten voit hyödyntää ideoitani. Kyselen myös aina toiveitasi ja pystyn kertomaan erilaisista, uusistakin ideoista.

Organisointi.
Tapahtumien käytännön jär­jes­telyistä saattaa vastata ”järjestelykomitea”.
Ryhmän jäsenyt käyttävät paljon aikaansa googletteluun ja sähköpostien lähettämiseen.

Työrytmikin rikkoontuu ja se syö tutkitusti työtehokkuutta normaalista työarjesta – työstä joihin heidän on varsinaisesti palkattu.

Samoin useat kokoukset ja palaverit syövät työtehokkuutta – ryhmän kokoontuessa useiden eri henkilöiden ja päälliköiden voimin.

Paljonko näiden kokousten pitäminen maksaa yrityksellesi?

Pahimmillaan nämä samat työntekijät vastaavat kaikista käytännön järjestelyistäkin, jolloin tapahtumat me­ne­vät heil­tä pahimmillaan ohi: niis­tä ei muis­te­ta mi­tään, kos­ka ol­laan vä­sy­nei­tä ja kiuk­kui­sia.

Näin sen ei kuuluisi olla.

Kaikkien tulisi nauttia tapahtumista. Niistä pitää jäädä hyvät muistot myös järjestäjille.

 

Tapahtumatuottajan vinkki 3. Ulkoistaminen = aikaa ja euroja säästöön

Tapahtumatuottajan vinkki nro 3.

Jos ai­ka, voi­mat tai ide­at ei­vät rii­tä, niin tapahtumien suun­nit­te­lun ja jär­jes­tä­mi­sen voi ul­kois­taa.

Voit ulkoistaa koko tapahtuman järjestämisen avai­met kä­teen -toi­mi­tuk­se­na tai voit pyytää apua tiettyihin asi­oi­hin:
– bud­je­toin­tiin, ai­ka­tau­lu­tuk­seen. sisällön suunnitteluun, kilpailutuksiin tai tilojen, esiintyjien ja palveluntuottajien varauksiin.

Minulla on valmiiksi yh­tey­det hy­vik­si to­det­tui­hin toi­mi­joi­hin. Se nopeuttaa jär­jes­te­ly­jä ja vähentää pet­ty­mi­sen ris­kiä.

Jos budjetti on pieni, niin silloin pitää keskittyä asioihin, jotka vaikuttavat eniten positiiviseen asiakaskokemukseen.

Parhaiten muistamme sen mitä tunsimme. Vaikuta siis tunteisiin ja onnistut.

Mitä parempi tunnelma, niin sen paremmin asiakkaat viihtyy.

Se taas jättää paremman muistikuvan, jolloin sitoutuminen ja arvostus sinua / yritystäsi kohtaan kasvaa.

Oli sinulla isomman tai pienemmän avun tarve, niin minä autan.

Tarkoituksenani on luoda sinulle ja vieraillesi iloa, onnistuneita elämyksiä sekä tietenkin alittaa budjetit.

Pystyt myös hyödyntämään alennuksiamme. Kysy tarjouksia näihin:

 • Tapahtumakonseptit
  • teema, suunnittelu, toteutus – yksityiskohtia myöten
 • Tapahtumatilat
  • Etsimme parhaiten toiveitasi, kohderyhmää ja kohtaamisia palvelevat tilat.
 • Catering
  • Eräs tärkeimmistä tapahtumien yksittäisistä elementeistä – iloa ja elämyksiä tarjoilujen avulla. Tunnemme jokaiselle budjetille parhaat pitopalvelukumppanit.
 • Viihde- ja ohjelmapalvelut
  • Tavoitteiden ja kohderyhmän mukaista sisältöä – oikeaan aikaan aikataulutettuna. Aktiviteetit, ohjelmat, Dj:t, bilebändit, trubaduurit, koomikot, taikurit yms.
 • Äänentoisto- ja valotekniikka
  • Erityisesti valoilla loihdit tilaan kuin tilaan upena elämyksen. Kurkkaa edullisia valaistusratkaisuja tästä.
 • Somistus ja lavastus
 • Tapahtumatyöntekijät
  • Baarimikot, vahtimestarit, järjestyksenvalvojat, siivoojat. 

   Esimerkiksi drinkki­baa­rin järjestämällä ih­mi­set saa­daan liik­keel­le ei­vät­kä he juu­tu pöy­tiin. Baa­rin voi ra­ken­taa jon­kin tee­man ym­pä­ril­le – Las Vegas / Salakapakka tms.


   Gi­ni­baa­ris­sa vie­raat pää­se­vät mais­te­le­maan esi­mer­kik­si ko­ti­mai­sia gi­ne­jä ja eri­lai­sia to­ni­ce­ja. Juo­man voi ko­ris­tel­la sit­ruu­nan si­jas­ta myös grei­pil­lä, kur­kul­la, ros­ma­rii­nil­la tai kar­pa­loil­la.

   Samp­pan­ja­baa­ri tai pien­pa­ni­moi­den ar­te­saa­ni­o­lui­hin eri­kois­tu­nut baa­ri ei ole huo­no vaih­to­eh­to se­kään. Tai mil­tä kuu­los­taa sang­ri­a­baa­ri?

 • Kuljetukset
  • Bussit, erikoisemmat


Tapahtuma = tehokas työkalu asenteiden, arvostuksen ja sitouttamisen kehittämiseen. 

Hyödynnä se.

Terkuin

Jani & Veltsu
Juhlaviihde Mäntyset

Hauskaa Tee-Se-Itse ohjelmaa, vinkkejä, ALE-koodi

YouTube-kanavaltamme löydät juhliin hauskoja Tee-Se-Itse ohjelmia ja leikkejä. Toimivat kaikenikäisille.

Ohjeet, materiaalit ja pistelaskurit voi käydä lataamassa täältä.

Vuokralaitteillamme tuot juhliin lisää – iloa, viihdettä, elämyksiä, jännitystä ja jopa draamaa! 
Kurkkaa vuokrattavat discovalotphoto boothpomppulinnatnopeuspelitilmapallokaaret, reaktiopelit, viihdelaitteetkuplafutissumopuvutpopcornkone ja hattarakone

Näiden avulla luot juhliin virikkeellistä aktiviteettia / yhteisöllisyyttä.
Bonuksena sinut muistetaan erinomaisena juhlajärjestäjä!

Teemajuhlat-valikosta löydät juhlasuunnittelijamme vinkit:
– Las Vegas / Casino 
– Salakapakka / 20`s

Kurkkaa tästä VINKIT täydellisen karkkibuffetin luomiseen!

Elämäsi juhlat – Onnistu kerralla!

 

PS. Liity  sivun alaosasta Juhlaviihde Clubiin, niin saat heti 20€ alekoodin.
Viidennessä kirjeessä saat 50%:n alekoodin hattara- ja popcornkoneiden vuokraukseen.
# tapahtumatuottaja # tapahtumatuottaja lahti

tapahtumatuottaja
Tunnelmaa juhlatilaan! Ilmapallokaaret + värivalot. Kerro väritoiveesi. Alk. 50€/metri.
Lue lisää klikkaamalla kuvaa!

pps. Miten muutat tapahtumaan sijoitetut eurot tuottamaan? Lue nämä vinkit tästä.