Tapahtumatuottaja

Tapahtuma on eräs tehokkaimmista työkaluista asenteiden, arvostuksen ja sitouttamisen kehittämiseen. Tapahtumien avulla tuet myös liiketoimintaasi. Älä räiski vaan muuta tapahtuma kuluerästä sijoitukseksi.

lasten synttärit lahti

Tapahtumatuottaja luo onnistuneita kohtaamispisteitä, iloa ja elämyksiä.

Tapahtuma on eräs tehokkaimmista työkaluista asenteiden, arvostuksen ja sitouttamisen kehittämiseen. Hyödynnä tämä fakta, jos haluat menestyä paremmin. Aiheesta lisää tuolta yläpuolen linkistä.

Menestyvät yritykset järjestävätkin useita erilaisia tapahtumia vuodessa. He ovat yksinkertaisesti huomanneet tapahtumien selkeät liiketoiminnalliset hyödyt.

Vaikuta tunteisiin = sitoutumisaste kasvaa = mahdollisuus kasvuun

Tapahtuma on aina tilaisuus kohtaamisille. Nämä kohtaamiset edistävät hyvin toteutettuna liiketoimintaasi.

Parhaiten nimittäin muistamme sen mitä tunsimme. Tunteet taas vaikuttavat sitoutumiseen. Tunteisiin vaikuttaminen onkin kaikkien palvelumuotoilijoiden kärkiprioriteettina. Siinä yksinkertaisesta halutaan onnistua, koska sen vaikuttavuus tiedostetaan.

Vaikuta siis tunteisiin ja onnistut viemään tavoitettasi eteenpäin. Tämä sama pätee myös yrityksesi virkistyspäivien osalta. Nämä kohtaamiset pitää vain osata järjestää oikein.

 

Tapahtumatuottaja - maailman 5. stressaavin ammatti.

Isojen tapahtumien järjestäminen on tutkitusti stressaavaa. Monille jo lasten synttäreiden järjestäminen saattaa olla stressaava kokemus.

Asiaa on vuonna 2018 tutkittu ja tapahtumatuottaja on maailman 5. stressaavin ammatti. Edellä on mm. sotilas, poliisi ja palomies. Careercast tutki asiaa vuonna 2018. Aiheesta voi lukea lisää tästä.

Har­va on nimittäin tot­tu­nut jär­jes­tä­mään iso­ja juh­lia ja moni te­kee heti bud­je­toin­nis­sakin iso­ja vir­hei­tä.

Ai­kaa tuhlataan myös keskittymällä epä­o­len­nai­siin asi­oi­hin ei­kä välttämättä kil­pai­lu­te­ta toteutuksiin tarvittavia asioita, koska niiden löy­tä­mi­nen, tar­jous­ten pyy­tä­mi­nen ja vertailu on usein työ­läs­tä.

Minä saan kaikki nuo nopeasti sinun mailiisi – luotettavilta ja laadukkailta yhteistyökumppaneiltamme. Valitset vain mieluisimman.

 

Vältä tämä virhe!

Yksi ”ylei­nen on­gel­ma” on myös, et­tei teh­dä oman nä­köi­siä tapahtumia, vaan teh­dään niin kuin on ai­na teh­ty. Usein sii­nä kär­sii laa­tu.

Olen järjestänyt ja ollut vieraana useissa erilaisissa tapahtumissa, joten voit hyödyntää ns. ”idearikkautta”. Kyselen aina toiveitasi ja pystyn kertomaan erilaisista, uusistakin ideoista.

Organisointi. Tapahtumien käytännön jär­jes­telyistä saattaa vastata joku ”järjestelykomitea”. Ryhmän jäsenyt käyttävät paljon aikaansa googletteluun ja sähköpostien lähettämiseen.

Työrytmikin rikkoontuu ja syö tutkitusti työtehokkuutta normaalista työarjesta. Siitä työstä joihin heidän on varsinaisesti palkattu.

Samoin useat kokoukset ja palaverit vievät tehokkuutta, kun ryhmä kokoontuu useiden eri henkilöiden ja päälliköiden voimin. Paljonko näiden kokousten pitäminen maksaa yritykselle?

Pahimmillaan nämä samat työntekijät myös vastaavat kaikista käytännön järjestelyistä, jolloin juh­lat me­ne­vät heil­tä pahimmillaan ohi: niis­tä ei muis­te­ta mi­tään, kos­ka ol­laan vä­sy­nei­tä ja kiuk­kui­sia.

Näin sen ei kuuluisi olla – kaikkien tulisi nauttia juhlista! Niistä kuuluu jäädä hyvät muistot myös järjestäjille.

 

Ulkoistaminen voi jopa tuoda säästöjä!

Jos tun­tuu, et­tä ai­ka, voi­mat tai ide­at ei­vät rii­tä, tapahtumien suun­nit­te­lun ja jär­jes­tä­mi­sen voi ul­kois­taa. Minulta on mah­dol­lis­ta hank­kia koko pa­ket­ti avai­met kä­teen -toi­mi­tuk­se­na tai apua vain tiettyihin asi­oi­hin, ku­ten bud­je­toin­tiin, ai­ka­tau­lu­tuk­seen ja sisällön suunnitteluun, kilpailutuksiin tai tilojen, esiintyjien ja palveluntuottajien varauksiin.

Minulla on valmiiksi yh­tey­det hy­vik­si to­det­tui­hin toi­mi­joi­hin. Se nopeuttaa jär­jes­te­ly­jä ja vähentää pet­ty­mi­sen ris­kiä.

Jos budjetti on pieni, niin silloin pitää osata keskittyä niihin asioihin, jotka vaikuttavat eniten positiiviseen asiakaskokemukseen. Parhaiten me nimittäin muistamme sen mitä tunsimme. Vaikuta siis tunteisiin ja onnistut.

Mitä parempi tunnelma, niin sen paremmin asiakkaat viihtyy. Se taas jättää paremman muistikuvan, jolloin sitoutuminen ja arvostus sinua ja yritystäsi kohtaan kasvaa.

Oli sinulla isomman tai pienemmän avun tarve, niin minä autan. Tarkoituksenani on luoda sinulle ja vieraillesi iloa, onnistuneita elämyksiä sekä tietenkin alittaa budjetit.

Pysty myös hyödyntämään valmiita alennuksia yhteistyökumppaneiltamme. Kysy tarjouksia näihin:

 • Tapahtumakonseptit
  • teema, suunnittelu, toteutus – yksityiskohtia myöten
 • Tapahtumatilat
  • Etsimme parhaiten toiveitasi, kohderyhmää ja kohtaamisia palvelevat tilat.
 • Catering
  • Eräs tärkeimmistä tapahtumien yksittäisistä elementeistä – iloa ja elämyksiä tarjoilujen avulla. Tunnemme jokaiselle budjetille parhaiten tuon toteuttavat pitopalvelukumppanit.
 • Viihde- ja ohjelmapalvelut
  • Tavoitteiden ja kohderyhmän mukaista sisältöä – oikeaan aikaan aikataulutettuna. Dj:t, bilebändit, trubaduurit, koomikot, taikurit, photo booth jne.
 • Äänentoisto- ja valotekniikka
  • Erityisesti valoilla loihdit tilaan kuin tilaan vaikuttavan ja odotukset ylittävän elämyksen. Kurkkaa edullisia valaistusratkaisuja tästä.
 • Somistus ja lavastus
  • Tietyn teeman mukainen rekvisiitta tunnelmaa kohottamaan – tuolihuput, kalusteet, teemasomisteet, karkkibuffet valotauluineen, LED-hattaraa vaunullisesta hattarakoneesta tai värivaloilla varustettu kärryllinen Popcornkone..
 • Tapahtumatyöntekijät
  • Baarimikot, vahtimestarit, järjestyksenvalvojat, siivoojat. 
   Esimerkiksi juo­ma­baa­rin järjestämällä ih­mi­set saa­daan liik­keel­le ei­vät­kä he juu­tu pöy­tiin. Baa­rin voi ra­ken­taa jon­kin tee­man ym­pä­ril­le. Gi­ni­baa­ris­sa vie­raat pää­se­vät mais­te­le­maan esi­mer­kik­si ko­ti­mai­sia gi­ne­jä ja eri­lai­sia to­ni­ce­ja. Juo­man voi ko­ris­tel­la sit­ruu­nan si­jas­ta myös grei­pil­lä, kur­kul­la, ros­ma­rii­nil­la tai kar­pa­loil­la. Samp­pan­ja­baa­ri tai pien­pa­ni­moi­den ar­te­saa­ni­o­lui­hin eri­kois­tu­nut baa­ri ei ole huo­no vaih­to­eh­to se­kään. Tai mil­tä kuu­los­taa sang­ri­a­baa­ri?
 • Kuljetukset
  • Bussit, erikoisemmat

Kurkkaa myös vuokralaitteetesiintyjät sekä aktiviteetit.

Tapahtuma = tehokas työkalu asenteiden, arvostuksen ja sitouttamisen kehittämiseen. Hyödynnä tämä fakta.

Terkuin

Jani & Veli-Pekka Mäntynen

ps. Oletko käynyt Pinterest-sivuillamme? Sieltä löydät paljon hyödyllisiä muistilistoja, budjettilaskureita, somisteideoita yms. Voit käydä kurkkaamassa ne tästä. Tässä esim. videolinkki hattaraskumpasta:

 

 

pps. Miten muutat tapahtumaan sijoitetut eurot tuottamaan? Lue nämä vinkit tästä.