Juhlasuunnittelija - rakentaa unelmiesi juhlat

Onko sinulla kenties yhdet elämäsi tärkeimmista juhlista tulossa? Tarvitsetko kenties apuja tilojen tai sisällön suhteen? Vai haluatko järjestää juhlat pienemmällä stressillä ja säästää samalla euroja?

Juhlasuunnittelijana autan sinua järjestämään unelmiesi juhlat. Tunnelma, viihtyvyys ja yksityiskohdat ovat huomioitu juhlien useissa eri kohtaamispisteissä. Autan myös keskittymään oikeisiin asioihin. Alitetaan budjetit - ylitetään odotukset.


Onko taas se aika vuodesta kun vanhenee ja koko suku tulee kylään eikä kahvi lopu juomalla? Eikö olisi jo aika tehdä jotain erilaista? 😉

Yhä nuoremmat juhlivat näyttävästi varsinkin pyöreitä vuosia. Mikä olisi ihanampaa kuin koota rakkaat ystäväsi koolle ja pistää vaikka kuplafutispelit pystyyn! Laitetaan sankarin lempimusiikit soimaan, syödään jäätelöä ja poksautetaan kuohuvat auki sekä juodaan hattaraskumppaa.

Tapahtumatuottaja - maailman 5. stressaavin ammatti

Isojen juhlien ja tapahtumien järjestäminen on kuitenkin tutkitusti stressaavaa. Monille jo lasten synttäreiden järjestäminen saattaa olla stressaava kokemus – isommista juhlista puhumattakaan.

Asiaa on vuonna 2018 tutkittu ja tapahtumatuottaja on maailman 5. stressaavin ammatti. Edellä on mm. sotilas, poliisi ja palomies. Careercast tutki asiaa vuonna 2018. Aiheesta voi lukea lisää tästä.

Har­va on tot­tu­nut jär­jes­tä­mään iso­ja juh­lia ja moni te­kee heti juhlabud­je­toin­nis­sakin iso­ja vir­hei­tä. Samoin ruokaa ja juomaa varataan helposti liikaa / liian vähän.

Ai­kaa tuhlataan myös epä­o­len­nai­siin asi­oi­hin ei­kä välttämättä kil­pai­lu­te­ta pi­to­pal­ve­lui­ta saa­ti juh­la­paik­ko­ja, koska niiden löy­tä­mi­nen, tar­jous­ten pyy­tä­mi­nen ja vertailu on työ­läs­tä.

Minä saan kaikki nuo nopeasti sinun mailiisi – luotettavilta ja laadukkailta yhteistyökumppaneiltamme. Valitset vain mieluisimman.

Älä tee tätä virhettä!

Yksi ”ylei­nen on­gel­ma” on myös, et­tei teh­dä oman nä­köi­siä juh­lia, vaan teh­dään niin kuin on ai­na teh­ty. Usein sii­nä kär­sii laa­tu.

Olen järjestänyt ja ollut vieraana useissa erilaisissa juhlissa, joten voit hyödyntää ns. ”idearikkautta”. Kyselen aina toiveitasi ja pystyn kertomaan erilaisista, uusistakin ideoista.

Organisointi. Juh­lien käytännön jär­jes­telyistä vastaavat usein äi­dit, jot­ka raa­ta­vat hul­lun lail­la. Juh­lat me­ne­vät heil­tä pahimmillaan ohi: niis­tä ei muis­te­ta mi­tään, kos­ka ol­laan vä­sy­nei­tä ja kiuk­kui­sia.

Näin sen ei kuuluisi olla – kaikkien tulisi nauttia juhlista! Niistä kuuluu jäädä hyvät muistot myös järjestäjille.

Ulkoista ja säästä = kuulostaako mahdottomalta?

Jos tun­tuu, et­tä ai­ka, voi­mat tai ide­at ei­vät rii­tä, juh­lien suun­nit­te­lun ja jär­jes­tä­mi­sen voi ul­kois­taa.

Minulta on mah­dol­lis­ta hank­kia koko pa­ket­ti avai­met kä­teen -toi­mi­tuk­se­na tai apua vain tiettyihin asi­oi­hin, ku­ten bud­je­toin­tiin, ai­ka­tau­lu­tuk­seen ja sisällön suunnitteluun, tar­joi­lun suun­nit­te­luun, pi­to­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tuk­seen ja juh­la­pai­kan va­rauk­seen.

Minulla on yh­tey­det hy­vik­si to­det­tui­hin toi­mi­joi­hin, ku­ten pi­to­pal­ve­lui­hin, ka­kun­te­ki­jöi­hin, flo­ris­tei­hin, esiin­ty­jiin jne. Se nopeuttaa jär­jes­te­ly­jä ja vähentää pet­ty­mi­sen ris­kiä.

Jos budjetti on pieni, niin silloin pitää osata keskittyä niihin asioihin, jotka vaikuttavat eniten positiiviseen juhlakokemukseen. Parhaiten nimittäin muistamme sen mitä tunsimme.

Vaikuta siis tunteisiin ja onnistut. Mitä parempi tunnelma, niin sen paremmin vieraat viihtyy. Se taas jättää paremman muistikuvan, jolloin arvostus sinuakin kohtaan erinomaisena juhlajärjestäjänä kasvaa.

Oli sinulla isomman tai pienemmän avun tarve, niin minä autan.

Tarkoituksenani on luoda sinulle ja vieraillesi iloa, onnistuneita elämyksiä sekä tietenkin alittaa budjetit.

Pystyt hyödyntämään myös valmiita alennuksia yhteistyökumppaneiltamme. Kysy tarjouksia näihin:

 • Tapahtumakonseptit
  • teema, suunnittelu, toteutus – yksityiskohtia myöten
 • Tapahtumatilat
  • Etsimme parhaiten toiveitasi, kohderyhmää ja kohtaamisia palvelevat tilat.
 • Catering
  • Eräs tärkeimmistä juhlien yksittäisistä elementeistä – iloa ja elämyksiä tarjoilujen avulla. Tunnemme jokaiselle budjetille parhaiten tuon toteuttavat pitopalvelukumppanit.
 • Viihde- ja ohjelmapalvelut
  • Tavoitteiden ja kohderyhmän mukaista sisältöä – oikeaan aikaan aikataulutettuna. Dj:t, bilebändit, trubaduurit, koomikot, taikurit, photo booth jne.
 • Äänentoisto- ja valotekniikka
  • Erityisesti valoilla loihdit tilaan kuin tilaan vaikuttavan ja odotukset ylittävän elämyksen. Kurkkaa edullisia valaistusratkaisuja tästä.
 • Somistus ja lavastus
  • Tietyn teeman mukainen rekvisiitta tunnelmaa kohottamaan – tuolihuput, kalusteet, teemasomisteet, karkkibuffet valotauluineen, LED-hattaraa vaunullisesta hattarakoneesta tai värivaloilla varustettu kärryllinen Popcornkone..
 • Tapahtumatyöntekijät
  • Baarimikot, vahtimestarit, järjestyksenvalvojat, siivoojat.
   Esimerkiksi juo­ma­baa­rin järjestämällä ih­mi­set saa­daan liik­keel­le ei­vät­kä he juu­tu pöy­tiin. Baa­rin voi ra­ken­taa jon­kin tee­man ym­pä­ril­le. Gi­ni­baa­ris­sa vie­raat pää­se­vät mais­te­le­maan esi­mer­kik­si ko­ti­mai­sia gi­ne­jä ja eri­lai­sia to­ni­ce­ja. Juo­man voi ko­ris­tel­la sit­ruu­nan si­jas­ta myös grei­pil­lä, kur­kul­la, ros­ma­rii­nil­la tai kar­pa­loil­la. Samp­pan­ja­baa­ri tai pien­pa­ni­moi­den ar­te­saa­ni­o­lui­hin eri­kois­tu­nut baa­ri ei ole huo­no vaih­to­eh­to se­kään. Tai mil­tä kuu­los­taa sang­ri­a­baa­ri?
 • Kuljetukset
  • Bussit, erikoisemmat

Kurkkaa myös vuokralaitteetesiintyjät sekä aktiviteetit.

 

Tapahtuma = tehokas työkalu asenteiden, arvostuksen ja sitouttamisen kehittämiseen.

Terkuin

Jani & Veli-Pekka Mäntynen

ps. Oletko käynyt Pinterest-sivuillamme? Sieltä löydät paljon juhlasuunnittelussa auttavia muistilistoja, budjettilaskureita, somisteideoita yms. Kurkkaa ne tästä. Löydät esim. ohjeet hattaraskumpan tekemiseen: